Home » Administracja i obsługa

Administracja i obsługa

Lucyna Kawczyńska sekretarz szkoły
Renata Hoffmann specjalista do spraw kadr
Marian Kowalski kierownik administracyjno – gospodarczy
Paulina Pużańska starszy referent