Home » Gdzie można zgłosić potrzebę mediacji

Gdzie można zgłosić potrzebę mediacji

Sprawę do mediacji można zgłosić, wybierając jedną z opcji:

  • można umieścić informację w „skrzynce” przy wejściu do szatni lub elektronicznie: mediacje_g3@tlen.pl; informacja powinna zawierać dane stron w celu wystosowania zaproszenia na spotkanie oraz krótki opis sytuacji,
  • można zgłosić potrzebę mediacji bezpośrednio mediatorowi – lista mediatorów w bibliotece oraz na stronie szkoły,
  • można porozmawiać z wychowawcą, który udzieli dalszych wskazówek.

Dokumentacja ze spotkań (np. porozumienia) będzie służyła tylko mediatorom uczestniczącym w postępowaniu i będzie niszczona po jego zakończeniu