Home » Języki obce

Języki obce

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Toruniu jest szkołą kładącą nacisk na efektywną naukę języków obcych. W naszej szkole uczniowie uczą się: języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka francuskiego. Każdy z tych języków rozwijamy także w warunkach „pozalekcyjnych” – uczniowie biorą udział w wymianach ze szkołami z zagranicy, wyjeżdżają na obozy językowe Euroweek, a także biorą udział w spotkaniach z ciekawymi osobami z zagranicy.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w różnym wymiarze godzin w zależności od klasy. W dotychczasowych klasach gimnazjalnych jest to wymiar 3 godziny tygodniowo w podziale na grupy pod względem zaawansowania, w klasach siódmych dwujęzycznych z prowadzącym językiem angielskim jest to 5 godzin tygodniowo w podziale na grupy pod względem zaawansowania. W klasach siódmych elementy języka angielskiego są także wprowadzane na zajęciach z chemii i fizyki, które są nauczane w wymiarze 2 godzin tygodniowo w podziale na grupy.

W roku szkolnym 2017/2018 klasa II a gimnazjalna jest klasą dwujęzyczną z prowadzącym językiem niemieckim. Uczniowie uczą się języka niemieckiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo w podziale na grupy. Ponadto, elementy języka niemieckiego są wprowadzane na zajęciach z historii i geografii. Przedmioty te są nauczane w podziale na grupy.

Zajęcia z języka niemieckiego i z języka francuskiego są realizowane w wymiarze 2 godzin w klasach II i III gimnazjalnych i w klasach siódmych. Ponadto, uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne rozwijające wiedzę i umiejętności z każdego z języków obcych.

W Szkole Podstawowej nr 4 język angielski nauczany jest w grupach, na czterech poziomach zaawansowania uzależnionych od wiedzy i umiejętności uczniów. Przed podjęciem nauki w naszej szkole wszyscy uczniowie piszą test diagnozujący z j. angielskiego, który jest podstawą do zakwalifikowania ucznia do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania.

W klasach I-III język angielski jest nauczany w wymiarze przewidzianym w podstawie programowej, czyli w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Wszystkie zajęcia z języków obcych prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli z dużym doświadczeniem. Nasza kadra co roku organizuje ciekawe konkursy, wyjazdy i imprezy językowe. Staramy się, by nasze lekcje były ciekawe i dobrze przygotowywały do egzaminów z języka angielskiego.

Co roku osiągamy średni wynik z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego dużo wyższy od średnich wyników w całym kraju, województwie kujawsko-pomorskim oraz w Toruniu!

zespol

Lektorzy języków obcych w Gimnazjum nr 3

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

mgr Katarzyna David
mgr Magdalena Dryszel
mgr Sylwia Kaczkowska
mgr Danuta Kosiarska
mgr Maja Korońska
mgr Magda Pieczatowska-Mysiak

mgr Marta Samolej-Chmielewska
mgr Marek Zarembski

mgr Małgorzata Bieńkowska
mgr Ewa Grelewicz
mgr Romana Groszewska
mgr Marzena Poremska

mgr Marta Samolej-Chmielewska

 

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu

Osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 3 w Toruniu – języki obce konkursy międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne, wojewódzkie oraz międzyszkolne

Sukcesy – konkursy artystyczno-językowe