Home » Mediacje 2015/2016

Mediacje 2015/2016

SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI 2015/2016:

Grabowski Ilona

Graczyk Aleksandra

Groszewska  Romana

Kaczkowska Sylwia

Piątkowska Aldona

Samolej-Chmielewska Marta

Tomaszuk Daria

oraz:

Męczyński Olgierd

Szwabowicz Amadeusz

Załuska Zuzia

Walczak Agata

Angowska Anna

Surowiec Julia

Nikiel Oliwia

Zaostrowcew Karolina

Szumilas Adrian

Daniszewska Agata

Pyska Joanna

Zielaskowska Agata

Jastrzębska Klaudia

Styranowska Liwia

Gąsior Alicja

Bańkowski Kamil

Klemańska Dominika

Domagalska Paulina

Pawski Alan

Rajczyk Tomasz

Czyżniewska Monika

Błaszczyk Weronika

Kwiatkowska Patrycja

 

PROGRAM „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016 Szkolne Centrum Mediacji działające w Gimnazjum nr 3 w Toruniu przystąpiło do projektu „Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży” finansowanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i realizowanego przez Fundację Pracownia Dialogu w Toruniu. W ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” mediatorzy z Fundacji przeprowadzili w naszej szkole cykl warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli, których głównym celem była profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy,

Cele szczegółowe projektu realizowanego w Gimnazjum nr 3 w Toruniu:

  1. a) wdrażanie w szkole i placówce programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;
  2. b) realizacja programów rówieśniczych, takich jak: pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy czy rówieśniczy mediatorzy;
  3. c) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków, dotyczących m.in. konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy;
  4. d) doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych, (z warsztatami symulacyjnymi).

Harmonogram zajęć (pdf)

 

MEDIATOR RÓWIEŚNICZY – NOWY LIDER W SZKOLE

W listopadzie grupa 30 uczniów z naszej szkoły ukończyła kurs na mediatora rówieśniczego i tym samym dołączyła do Szkolnego Centrum Mediacji działającego w Gimnazjum nr 3. Kurs prowadzony przez doświadczonych mediatorów z Fundacji ,,Pracownia Dialogu” obejmował 20 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych z następujących zagadnień: definicja i rodzaje konfliktu, konflikty rozwiązywane na drodze mediacji, mediacje – definicja i zasady, etapy mediacji, monolog mediatora, zadania mediatora w procesie mediacyjnym, symulacje mediacji. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wcielić się w role stron konfliktu oraz w role mediatorów, doprowadzając do rozwiązania konfliktu w pokojowy, mediacyjny sposób. Młodzi mediatorzy opracowali również regulamin mediacji rówieśniczych oraz przygotowali szczegółowy plan promocji idei mediacji koleżeńskiej w naszej szkole. Kurs bardzo spodobał się młodzieży, która chętnie uczestniczyła w zajęciach