Home » Nauczyciele

Nauczyciele

NAUCZYCIELE
Bajdak Agnieszka – historia/WOS/wdżwr
Bauza Wojciech – matematyka
Bieńkowska Małgorzata – język niemiecki
David Katarzyna – język angielski
Dereszewska Anna – geografia
Dryszel Magdalena – język angielski
Emanowicz Ewa – biologia
Grapatyn Marzanna – wychowanie fizyczne
Grelewicz Ewa – język niemiecki
Groszewska Romana – język niemiecki/geografia
Grzybowski Tomasz – chemia/fizyka
Hajdas Tomasz – geografia
Kaczkowska Sylwia – język angielski
Kaminska Justyna – matematyka
Kołodziej-Bielawska Anna – historia/WOS
Korońska Maja – język angielski
Kowalska Elżbieta – matematyka
Kosiarska Danuta – język angielski
Kusznirenko Jolanta – język polski
Laks Marek – wychowanie fizyczne
Michałowska Agata – historia, WOS
Midura-Szymańska Marzanna – wychowanie fizyczne
Mikołajczak Michał – religia
Nalaskowska Joanna – matematyka
Pawłowska Maria – język polski
Pietkiewicz-Graczyk Aleksandra – chemia
Piwińska Maria – informatyka
Poremska Marzena – język niemiecki
ks. Rafalski Karol – religia
Rebain Lidia – fizyka
Robaczewska Joanna – język polski
Samolej – Chmielewska Marta – język francuski/angielski
Serocki Wojciech – wychowanie fizyczne
Skrzypczak Cezary – matematyka
Skrzypczak Ewa – edukacja wczesnoszkolna
Stec-Szudy Agnieszka – wychowanie fizyczne
Stempska Magdalena – biblioteka
Szczepański Piotr – fizyka/chemia/informatyka
Szewczyk Natalia – edukacja wczesnoszkolna
Ślebioda Teresa – język polski
Tomaszuk Daria – zajęcia artystyczne/muzyka
Wątko-Bukowicka Małgorzata – język polski
Wółkowski Jan – religia
Zacharska Iwona – zajęcia techniczne
Zagrajek Ryszard – wychowanie fizyczne
Zakrzewska Anna – świetlica
Zarembski Marek – język angielski/chemia
Ziółkowski Edward – edukacja dla bezpieczeństwa