Home » Rekrutacja do klas VII SP4

Rekrutacja do klas VII SP4

W szkole będą funkcjonować trzy profile klas siódmych dwujęzycznych:
 dwujęzyczna z wiodącym j. angielskim,
 dwujęzyczna z wiodącym j. niemieckim,
 dwujęzyczna z wiodącym j. francuskim.
Uczniowie wszystkich klas realizować będą treści zawarte w podstawie programowej, wykorzystując do nauki atrakcyjne pomoce znajdujące się w nowocześnie wyposażonych pracowniach dydaktycznych (chemiczna, fizyczna, biologiczna, geograficzna, matematyczna i dwóch pracowniach komputerowych), salach przedmiotowych oraz nowoczesną infrastrukturę kompleksu sportowego.
Młodzież klas siódmych będzie przede wszystkim rozwijać zainteresowania i zdolności, wynikające z ich naturalnych potrzeb, doskonaląc też wybrane przez siebie języki obce. Na terenie placówki funkcjonuje szkoła językowa, z której młodzież może korzystać, nie tracąc czasu na dojazdy.
Ponadto szkoła zapewni uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, które wspierać będą młodzież w realizacji celów i marzeń. Przekonani jesteśmy, że oferta edukacyjna proponowana przez szkołę będzie odpowiedzią na wszelkie potrzeby uczniów, czego dowodzą obecne sukcesy młodzieży oraz atrakcyjna i klimatyczna atmosfera szkoły (kronika: http://sp4.torun.pl/kronika-20172018/; sukcesy: http://gim3.torun.pl/nasze-sukcesy/sukcesy-20172016/).
Zajęcia językowe oraz te zajęcia z przedmiotów, których elementy nauczane będą w języku obcym prowadzone będą z podziałem na grupy. Dzięki temu młodzież zyska sprzyjające warunki do nauki.
Oferujemy także profesjonalną kadrę, zajęcia socjoterapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Bibliotekę czynną od 8.00 do 16.00 z ciekawym wachlarzem zajęć i fachową opieką pedagogów. Zdrowe i smaczne obiady gotowane w szkolnej kuchni. Opiekę stomatologa i pielęgniarki. Aby ułatwić usprawnić przepływ informacji zapewniamy dziennik elektroniczny, a dla zapewnienia bezpieczeństwa monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej SP4

Kryteria rekrutacji do klas VII SP4

Regulamin rekrutacji do klas VII SP4

Przykładowy test predyspozycji językowych